Διεθνής διαγωνισμός φωτογραφίας με τίτλο «Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ»

­­­Ο Δήμος Ηρακλείου, στα πλαίσια των εκδηλώσεων «Πέντε συν ένα Πολιτισμοί» οργανώνει διεθνή διαγωνισμό φωτογραφίας με τίτλο «Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ» .

-Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει την αποδοχή των παρακάτω όρων:

-Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι δωρεάν και  επιτρέπεται σε όλους τους ενήλικες άνω των 18   χρόνων που κατοικούν σε χώρες τις Μεσογείου.

-Με τη συμμετοχή σας συμφωνείτε ότι ο Δήμος Ηρακλείου θα έχει τα προσωπικά σας δεδομένα που θα δηλωθούν με τη συμμετοχή σας και θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την πολιτική των προσωπικών δεδομένων. Τα αρχεία των φωτογραφιών που θα διακριθούν θα παραμείνουν στο Δήμο Ηρακλείου και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πιθανή μελλοντική ΄Εκδοση.

-Τις φωτογραφίες θα κρίνουν οι κριτές: Μελιγκουνάκη Στέλλα EFIAP, ο Μετζάκης Μανώλης Πρόεδρος GPU GPU CR5, GPU ZEUS, EFIAP / p, ESFIAP, PSA , ο ο Παπαδάκης Μανώλης EFIAP/g, GPU CR3, PSA2, FICS και η Παυλίνα Αυγουστινάκη AFIAP, GPU CR2, PSA ως αναπληρωματικό μέλος.

-Η απόφαση της κρίσης των φωτογραφιών από την κριτική Επιτροπή θα είναι σεβαστή, τελεσίδικη και δεν θα αμφισβητηθεί .

-Κάθε συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος με 4 φωτογραφίες με την προϋπόθεση ότι είναι ο μοναδικός κάτοχος και δημιουργός κάθε φωτογραφίας.

-Τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών προστατεύονται.

-Δηλώνετε ότι κάθε πρόσωπο που απεικονίζεται στην φωτογραφία έχει δώσει την άδεια να φωτογραφηθεί και να λάβει μέρος σ’ αυτό το διαγωνισμό. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τον κάθε συμμετέχοντα και σε καμιά περίπτωση το διοργανωτή Δήμο.

-Βραβεία θα δοθούν στους νικητές και τιμητικά διπλώματα στους 10 πρώτους φωτογράφους που θα διακριθούν.

-Πιστοποιητικά συμμετοχής θα σταλούν ηλεκτρονικά σ’ όλους τους συμμετέχοντες.­­

Επίσης εκτός των βραβευμένων φωτογραφιών, όλες εκείνες που θα διακριθούν για ανάρτηση θα εκτυπωθούν και θα εκτεθούν σε χώρο του Δήμου Ηρακλείου.

­-Οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι έγχρωμες ή ασπρόμαυρες σε μορφή JPG όχι μικρότερη του 1 ΜΒ και όχι μεγαλύτερη των 5ΜΒ με τον όρο ­­­ότι εάν διακριθούν θα πρέπει να σταλούν σε ανάλυση κατάλληλη για εκτύπωση, ήτοι 300 dpi και 3000 x2000.

Κάθε φωτογραφία πρέπει να αναγράφει τον αύξοντα αριθμό, όνομα και επώνυμο του συμμετέχοντα καθώς και τον τίτλο της φωτογραφίας. Π.χ.( 1. Ε. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Η Αγρότισσα ).

Προθεσμία συμμετοχής ορίζεται η 15 Ιουνίου 2017 και ώρα 23.59’ GMT.

-Οι φωτογραφίες πρέπει να σταλούν με Dropbox στη διεύθυνση:­­ heraklionphotocontest@gmail.com