Έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Φωτογραφία δρόμου» – «Street Photography»

­­­Ο Δήμος Ηρακλείου, στα πλαίσια των εκδηλώσεων «Τέχνη καθ’ οδόν» οργανώνει ΄Εκθεση φωτογραφίας με τίτλο, «Φωτογραφία δρόμου» – « Street Photography» .

-Η συμμετοχή στην έκθεση προϋποθέτει την αποδοχή των παρακάτω όρων:

-Η συμμετοχή είναι δωρεάν και  επιτρέπεται σε όλους τους ενήλικες άνω των 18   χρόνων που κατοικούν στην Ελληνική Επικράτεια.

-Με τη συμμετοχή σας συμφωνείτε ότι ο Δήμος Ηρακλείου θα έχει τα προσωπικά σας δεδομένα που θα δηλωθούν με τη συμμετοχή σας και θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την πολιτική των προσωπικών δεδομένων. Τα αρχεία των φωτογραφιών που θα εκτεθούν θα παραμείνουν στο Δήμο Ηρακλείου και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πιθανή μελλοντική ΄Εκδοση.

-Τις φωτογραφίες θα κρίνουν οι κριτές: Μελιγκουνάκη Στέλλα EFIAP, ο Μετζάκης Μανώλης Πρόεδρος GPU GPU CR5, GPU ZEUS, EFIAP / p, ESFIAP, PSA , ο ο Παπαδάκης Μανώλης EFIAP/g, GPU CR3, PSA2, FICS και η Παυλίνα Αυγουστινάκη AFIAP, GPU CR2, PSA ως αναπληρωματικό μέλος.

-Η απόφαση της κρίσης  και επιλογής των φωτογραφιών από την κριτική Επιτροπή θα είναι σεβαστή, τελεσίδικη και δεν θα αμφισβητηθεί .

-Κάθε συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος με  έως 4 φωτογραφίες με την προϋπόθεση ότι είναι ο μοναδικός κάτοχος και δημιουργός κάθε φωτογραφίας.

-Τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών προστατεύονται.

-Δηλώνετε ότι κάθε πρόσωπο που απεικονίζεται στην φωτογραφία έχει δώσει την άδεια να φωτογραφηθεί και να λάβει μέρος σ’ αυτή την έκθεση. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τον κάθε συμμετέχοντα και σε καμιά περίπτωση το διοργανωτή Δήμο.

-Οι φωτογραφίες που θα επιλεγούν θα εκτυπωθούν και θα εκτεθούν σε κεντρική αίθουσα του Δήμου Ηρακλείου.

-Πιστοποιητικά συμμετοχής θα σταλούν ηλεκτρονικά σ’ όλους τους συμμετέχοντες.­­

­-Οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι έγχρωμες ή ασπρόμαυρες σε μορφή JPG και με ανάλυση κατάλληλη για εκτύπωση, ήτοι 300 dpi και 2400 τουλάχιστον, η μεγαλύτερη πλευρά και θα σταλούν με drop box στην παρακάτω

Διεύθυνση: heraklionphotocontest@gmail.com

Κάθε φωτογραφία πρέπει να αναγράφει τον αύξοντα αριθμό, όνομα και επώνυμο του συμμετέχοντα καθώς και τον τίτλο της φωτογραφίας. Π.χ.( 1. Ε. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Συνάντηση ).

Προθεσμία συμμετοχής ορίζεται η 31/05/2017 και ώρα 23.59’ GMT.